Perfect Inter Product

บริการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ขวดพลาสติก แบบครบวงจร

สินค้าและบริการ > งานด้านวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Research and development package)

บริษัทเพอร์เฟค อินเตอร์โพรดักส์ จำกัด มีทีมงานออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไว้บริการลูกค้า ที่ต้องการแบบของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ซ้ำกับคนอื่นๆ ซึ่งมีทั้งงานออกแบบ ในรูปแบบ 2D และ 3D Mockup design ไปจนถึงออกแบบแม่พิมพ์ (mold design) เป็นต้น

งานพิมพ์สกรีน พิมพ์ลาย